Smaakmissie Olie en vet

Les 5. Vet gesmeerde presentaties!

Mailbox checken (2/2)

Presentatievorm

Hoe gaan jullie de gevonden antwoorden op een overtuigende en leuke manier presenteren?

Presentatie maken (1/1)

Aan de slag met de presentatie

Wees creatief!

Presenteren (1/1)

Presenteren

Laat de gemaakte presentaties aan elkaar zien.

Controlemoment (1/3)

Controlemoment

De onderzoekster is benieuwd hoe het gegaan is.

Controlemoment (2/3)
Controlemoment (2/3)
Controlemoment (2/3) 1/4
Controlemoment (2/3) 2/4
Controlemoment (2/3) 3/4
Controlemoment (2/3) 4/4
Controlemoment (2/3)

Resultaten

  • 80%
  • Gezondheid
  • Smaak
  • Gebruik
  • Productie
Vul de resultaten in op de scoreposter.
Controlemoment (3/3) Video afspelen

Beloning!

Afsluiting (1/1)

Wat is het belangrijkste dat jullie tijdens deze Smaakmissie hebben geleerd?

Einde (1/1)

Bedankt!

In de volgende les kunnen jullie aan de slag met mijn recept.

Feedback